Doom at Your Service (2021): Season 1

Your rating: 0
9 1 vote

เรื่องย่อ… ตอนที่นัดเจอนักเขียนที่เป็นหมอ ดงกยองได้สแกน MRI และรู้ว่าเธอกำลังจะตายในอีกสามเดือน ก่อนที่เธอจะทำใจยอมรับข่าวที่น่าช็อกนั้นได้ เธอก็ต้องมารู้ความจริงว่าแฟนของเธอแต่งงานแล้ว และเกือบจะโดนรถชน โดยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวันครบรอบวันตายของพ่อแม่เธอ ขณะที่กำลังดูดาวตก ดงกยองจึงอธิษฐานขอให้โลกแตก

 • 1 - 1
  EP.1 Feb. 29, 2024
 • 1 - 1
  Ep.1 Feb. 29, 2024
 • 1 - 2
  EP.2 Feb. 29, 2024
 • 1 - 2
  Ep.2 Feb. 29, 2024
 • 1 - 3
  EP.3 Feb. 29, 2024
 • 1 - 3
  Ep.3 Feb. 29, 2024
 • 1 - 4
  EP.4 Feb. 29, 2024
 • 1 - 4
  Ep.4 Feb. 29, 2024
 • 1 - 5
  EP.5 Feb. 29, 2024
 • 1 - 5
  Ep.5 Feb. 29, 2024
 • 1 - 6
  EP.6 Feb. 29, 2024
 • 1 - 6
  Ep.6 Feb. 29, 2024
 • 1 - 7
  EP.7 Feb. 29, 2024
 • 1 - 7
  Ep.7 Feb. 29, 2024
 • 1 - 8
  EP.8 Feb. 29, 2024
 • 1 - 8
  Ep.8 Feb. 29, 2024
 • 1 - 9
  EP.9 Feb. 29, 2024
 • 1 - 9
  Ep.9 Feb. 29, 2024
 • 1 - 10
  EP.10 Feb. 29, 2024
 • 1 - 10
  Ep.10 Feb. 29, 2024
 • 1 - 11
  EP.11 Feb. 29, 2024
 • 1 - 11
  Ep.11 Feb. 29, 2024
 • 1 - 12
  EP.12 Feb. 29, 2024
 • 1 - 12
  Ep.12 Feb. 29, 2024
 • 1 - 13
  Ep.13 Feb. 29, 2024
 • 1 - 14
  Ep.14 Feb. 29, 2024
 • 1 - 15
  Ep.15 Feb. 29, 2024
 • 1 - 16
  Ep.16 END Feb. 29, 2024